Előzmények

Nemzetegyesítő Mozgalom – Felhívás – Parádfürdő.
2013.október 23-27.

                                     Nemzetegyesítés

 

Minden Magyart szólítunk Egységbe, Összefogásra!

Nemzetegyesítő Magyar Vezérek Főrendjének felhívása – Parádfürdő

2013. Magvető hava /október/ 27.

Felhívás!

1. Visszaállítjuk Magyarország és minden magyar ember szabadságát!

2. Visszaállítjuk életterünk szabadságát,

az életterünkön teremtett értékek megőrzésének és felhasználásának jogát.

3. Visszaállítjuk a szabadság védelmének kötelezettségét.

A Felhívás közzétételének filmje és bővebb magyarázata:

https://www.youtube.com/watch?v=7QODaJwuOaI#t=64 /24perc30mp/

Előzmények:

7 éve, – 2006.szeptember 19-ének hajnalán a TV Székház Ostromát követően –

mondtuk ki Mi Szabadságharcosok a Székháznál és a Kossuth téren, hogy:
– több csepp magyar vér – hiába – nem folyhat;
– ismét szembe állították, a magyart – a magyarral;
– mindezt azok tették, akik ’48-ban, ’56-ban is irányították a világot,

a Háttérhatalom, a Láthatatlan Zsarnokság;

Most, 7 év múltán újra ki kell mondanunk:

– a magyar embernek a saját hazájában a legnehezebb megélnie!
– 1945 óta Magyarországon indirekt népirtás zajlik.
– Magyarország gazdasági, tudati és lelki megszállás alatt van.
– Magyarországon (demokrácia néven) intézményesítették a hazaárulást!
– elherdálták – anyaföldünket, házainkat, otthonainkat, családunkat – jövőnket, elvették Szabadságunkat!
– felismertük, hogy nem a magyar kormány kezében van a valódi hatalom!
– megértettük, hogy nem kormányt, hanem rendszert kell váltani!

Elég volt!

Minden Magyart szólítunk: Egységbe, Összefogásra!

A világon az egyetlen Nemzet a Magyar,

akiknek a Teremtő angyalokkal küldte a Magyar Apostoli Beavató Szent Koronát.

Tehát Isteni!

Örök!

MAGYARORSZÁG, A SZENT KORONA ORSZÁGA

MINDÖRÖKKÉ!

Őfelsége, – a Szent Korona – biztosítja a hitet, az erőt Magyarország ujjáépítéséhez,

a Nemzet Egyesítéséhez!

Ha Isten Velünk, ki ellenünk!

Minden Magyart szólítunk: Egységbe, Összefogásra!

Csatlakozz!

NEMZETEGYESÍTÉS
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=nemzetegy

Következmények:

-eltöröljük az államadósságot és mindent visszakövetelünk, kamatos-kamatostul, amit kiszípolyoztak ilyen címen Hazánkból, mert minden csaláson alapult;

-eltöröljük minden magyar ember banki adósságát, mert csaláson alapult és teljes jóvátételt biztosítunk;

-biztosítjuk minden magyar ember szabadságát, adómentességét, ingyenes taníttatását, egészségi ellátását,

értékteremtő munkája általi elismerését, felemelkedését;

-helyreállítjuk a Magyarság dicső történelmét, mely több mint 10 ezer éves folyamatos jelenlétét

bizonyítja a Kárpát-medencében;

-visszaállítjuk az ősök, a hősök, az időben előttünk járók tiszteletét;

Hazánkat az ínségből, a bőségbe juttatjuk!

A kétségből, az Egységbe vezetjük!

Egy adalék, amelyet – többek között – szándékosan eltitkolnak előlünk:

Magyarország /a Belső vagy Csonka Magyarország/ 2006 évi értékteremtő képessége:

50.000 milliárd forint volt. /Forrás:Dr Drábik János, Dr Halász József/

Ha elosztjuk 10 millió magyarral és 12 hónappal, akkor 416.000 ft jut fejenként és havonta.

416.000 ft/fő/hó

Ennyi jutna a kisdedre is és az aggastyánra is havonta.

Szeretett Magyar Testvérünk!

Önnek ebből mennyi jutott?

Minden Magyart szólítunk: Egységbe, Összefogásra!

Csatlakozz!

NEMZETEGYESÍTÉS
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=nemzetegy

Építsük fel együtt újra a Szent Korona Országát, Magyarországot!

Magyar vess, jövőre aratunk!

Tennivalók, feladatok:

Az alma /gyümölcs/ felépítéséhez hasonlóan szerveződünk.

Településenként legalább 1 MAG ember kezdi a munkát. Ők azok, akik már Nemzetegyesítő esküt tettek:

NEMZETEGYESÍTÉS
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=nemzetegy

Az alábbi honlapon jelentkezzenek azok, akik vállalják a Mag ember munkáját:

www.nemzetegyesites.hu

Cél: A Szent Korona Országának valamennyi Vármegyéjében, járásában és településén legyen 1 Mag ember, s épülhet a Magyar Közösségek Ősi Hálózata, összhangban a Teremtő akaratával.

A Mag ember feladata:

– A Magház kialakítása 5 Mag emberrel /Javasoljuk: legalább 2 személy képviselje a női minőséget/

A Magház tagjai alakítsanak közösségeket, tizedesi rendszerben. Adjanak mintát, mutassanak példát.

Bővebben a lap tetején: Gyakorlati teendők és a  www.nemzetegyesites.hu honlapon

Szervezzék meg a:

– felvilágosítást, az ébresztést,
– az önellátást, helyi pénzek bevezetését, szabad energia megtalálását és bevezetését,
– a gyógyítást, tenni akaró közösségek létrehozását,
– visszatérést Őseink Hitéhez,
– önvédelmet,
– önigazgatást stb.

Olyan szinten, hogy minden településen legalább egy 10-ed tudatosan és országosan is összehangoltan dolgozzon.

A közösségek alkotják az alma húsát.

Cél:elérni, hogy a település közössége önellátóvá, önfenntartóvá válljon.

Mintatelepülés:

-Gyöngyöspata /Heves megye/

Kimondták: Magyarország, a Szent Korona Országa

http://gyongyospata.hu/category/onkormanyzat/

További önfenntartó falvak:

Érpatak, Rozsály, Hernádszentandrás, Békésszentandrás, Tüskevár, Kosd, Mátraderecske,Hegyháthodász, Nagykökényes, Kemenessömjén, Hencida és még sokan mások…

Hamarosan minden magyar település, Hencidától – Boncidáig.

Kialakul a Magyar Közösségek Ősi Hálózata, összhangban a Teremtő akaratával.

Ebben a munkában kell továbbra is az élen járniuk a Vezérek Főrendi tagjainak.

A jövőben is folytatjuk a Nemzetegyesítő rendezvények szervezését a Napfordulók alkalmával:

-2013.december 21-22. Helye: Budapest, III.ker., Atilla Hotel /műsor lap alján/

-2014.március 22-23. Helye: Jelentkezést elfogadunk

-2014.június 21-22. Helye: Jelentkezést elfogadunk

-2014.szeptember 20-21.Helye: Jelentkezést e lfogadunk

-2014.október 23-26. Helye: Parádfürdő

Egy év múlva Parádfürdőn összegezzük a megtett utat.

A jövőben is a következőkre szeretnénk hangsúlyt fektetni:

Valóban legyen összefogás. Jöjjön mindenki, aki magyar.

Egyszerre egy előadás, egy bemutató lesz.

Alakítsanak az emberek közösségeket, beszélgessenek.

-Folyamatos magyar jelenlét a Kárpát Hazában;- előadások, melyek bizonyítják:

Nem jöttünk Mi sehonnan, mindig is itt voltunk!

-Ősi mesterségek, közösségek, magyar hagyományok bemutatása;

-Ünnepélyes megerősítése összetartozásunknak: Fogadalomtétel – Vezérek Avatása –
-Feltöltődve távozzanak az ide látogatók: Induljon el a Nemzetegyesítés, Világszerte!

A Világ többi magyari népe lesz az alma héja.

Ne feledjétek, Drága Magyar Testvéreink, hogy Mi vagyunk a Tudás, a Mag Népe és ez kötelez!

Vidd és add tovább a tudást!

NEMZETEGYESÍTÉS
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=nemzetegy

Amint látod, ELKEZDŐDÖTT!!!

Már 2006-ban!

Eddig több mint 4800-an tettek esküt. Minden településre jut egy MAG ember.

Csatlakozz!
S épülhet a Magyar Közösségek Ősi Hálózata, összhangban a Teremtő akaratával.

A parádfürdői Nemzetegyesítő rendezvény előadásai hamarosan megjelennek a következő helyeken: www.nemzetihirhalo.hu; www.hungariatv.hu; www.nemzetegyesites.hu;

Parádfürdő, 2013.Magvető havának 27. napján

Áldás a Magyarra!
A Nemzetegyesítők Mozgalma /NEM/ kezdeményezői nevében az avatott Vezérek Főrendje.

Harcosok Főrendje

Tanítók Főrendje

 

 2014 A Nemzetegyesítés éve 

A Nemzetegyesítő Mozgalom /NEM/ tájékoztatása:

 

1.Beszámoló legutóbbi találkozónkról – Budapest, 2013.december 21-22.

2.Nemzetegyesítő Mozgalom – Felhívás – Parádfürdő. 2013.október 23-27.

3.Segítség a bajba jutott banki adósoknak – Szent Korona Bank                   www.szentkoronabank.hu

4.Nemzetegyesítő Mozgalom – a Vezérek Főrendje

5.A Nemzetegyesítő Mozgalom állásfoglalása a 2014-es választásokkal kapcsolatban

 

Beszámoló legutóbbi találkozónkról – Budapest, 2013.december 21-22.

 

Hunok /Szkíták/ Találkozója – Nemzetegyesítés –

Fénylánc – Budapest – Atilla Hotel – 2013.december 21-22.

8 csoportot alakítottunk az összehangolásra, azzal a céllal, hogy mindazt felújítsuk, ami eleinknél több ezer éven át bevált és ötvözzük azzal, amit kortársaink már sikerrel alkalmaznak:

1. Női minőség

2. Szabad energia

3. Fény-Őrzők

4. Magyar Értékrend

5. MAG-Házak

6. Önellátás

7. Önvédelem

8. Hír-vivők

A csoportok feladatairól és elérhetőségéről bővebben a Nemzetegyesítés/Csoportjaink menüpont alatt olvashatnak.

Korábban írtuk:

Az alma /gyümölcs/ felépítéséhez hasonlóan szerveződünk.

Településenként legalább 1 MAG ember kezdi a munkát. Ők azok, akik már Nemzetegyesítő esküt tettek:

-A Nemzetegyesítés eskütétele az alapja mindennek, hogy növekedjünk:
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=nemzetegy
-Mindig küldd tovább a Javaslatainkat, hogy minél több Magyar tudja meg, hogy mit akarunk:
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=mindenki&cdate=13.12.12.07.36#cikk
-Mindig küldd tovább a honlapunkat, hogy tudjanak csatlakozni:

www.nemzetegyesites.hu

Cél: A Szent Korona Országának valamennyi Vármegyéjében, járásában és településén legyen 1 Mag ember, s épülhet a Magyar Közösségek Ősi Hálózata, összhangban a Teremtő akaratával.

A Mag ember feladata:

– A Magház kialakítása 5 Mag emberrel /Javasoljuk: legalább 2 személy képviselje a női minőséget/

A Magház tagjai alakítsanak közösségeket, tizedesi rendszerben. Adjanak mintát, mutassanak példát.

Bővebben lásd lap tetején: Gyakorlati teendők

Alakítsák ki  a MAG-HÁZAKat, továbbá szervezzék meg:

– a felvilágosítást, az ébresztést,
– az önellátást, szabad energia megtalálását és bevezetését,
– a gyógyítást, tenni akaró közösségek létrehozását,
– visszatérést Őseink Hitéhez,
– önvédelmet,
– önigazgatást stb.

Olyan szinten, hogy minden településen legalább egy 10-ed tudatosan és országosan is összehangoltan dolgozzon.

A közösségek alkotják az alma húsát.

Cél:elérni, hogy a település közössége önellátóvá, önfenntartóvá válljon.

Mintatelepülés:

-Gyöngyöspata /Heves megye/

Kimondták: Magyarország, a Szent Korona Országa

http://gyongyospata.hu/category/onkormanyzat/

Mondjuk ki minden településen!

További önfenntartó falvak:

Érpatak, Rozsály, Hernádszentandrás, Békésszentandrás, Tüskevár, Kosd, Mátraderecske, Hegyháthodász, Nagykökényes, Kemenessömjén, Hencida és még sokan mások…

Hamarosan minden magyar település, Hencidától – Boncidáig.

Kialakul a Magyar Közösségek Ősi Hálózata, összhangban a Teremtő akaratával.

Ebben a munkában kell továbbra is az élen járniuk a Vezérek Főrendi tagjainak.

A jövőben is folytatjuk a Nemzetegyesítő rendezvények szervezését a Napfordulók alkalmával:

-2014.március 22-23. Helye: Jelentkezőt várunk az esemény rendezésére

-2014.június 21-22. Helye: Jelentkezést elfogadunk

-2014.szeptember 20-21.Helye: Jelentkezést elfogadunk

-2014.október 23-26. Helye: Parádfürdő

Egy év múlva Parádfürdőn összegezzük a megtett utat.

A jövőben is a következőkre szeretnénk hangsúlyt fektetni:

Valóban legyen összefogás. Jöjjön mindenki, aki magyar.

Egyszerre egy előadás, egy bemutató lesz.

Alakítsanak az emberek közösségeket, beszélgessenek.

-Folyamatos magyar jelenlét a Kárpát Hazában;- előadások, melyek bizonyítják:

Nem jöttünk Mi sehonnan, mindig is itt voltunk!

-Ősi mesterségek, közösségek, magyar hagyományok bemutatása;

-Ünnepélyes megerősítése összetartozásunknak: Fogadalomtétel – Vezérek Avatása –
-Feltöltődve távozzanak az ide látogatók: Induljon el a Nemzetegyesítés, Világszerte!

A Világ többi magyari népe lesz az alma héja.

Ne feledjétek, Drága Magyar Testvéreink, hogy Mi vagyunk a Tudás, a Mag Népe és ez kötelez!

Vidd és add tovább a tudást!

NEMZETEGYESÍTÉS
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=nemzetegy

Amint látod, ELKEZDŐDÖTT!!!

Már 2006-ban. Eddig közel 5000-en tettek esküt. Minden településre jut egy MAG ember.

Csatlakozz!
S épülhet a Magyar Közösségek Ősi Hálózata, összhangban a Teremtő akaratával.

A Nemzetegyesítő rendezvények előadásai hamarosan megjelennek a következő helyeken: www.nemzetihirhalo.hu; www.hungariatv.hu; www.huntv.hu; www.nemzetegyesites.hu;

Budapest, 2014. Fergeteg havának 12. napján

Áldás a Magyarra!
A Nemzetegyesítők Mozgalma /NEM/ kezdeményezői nevében az avatott Vezérek Főrendje.

Harcosok Főrendje
Tanítók Főrendje